Yükseköğretim öğrencilerinin, öğrenim hayatlarının bir bölümünde Avrupa Birliği Erasmus Ortak Ülkelerinde yer alan bir yükseköğretim kurumunda eğitim-öğretim alarak ya da staj yaparak farklı bir ülkedeki eğitim ortamını deneyimleme ve kazanımlarını artırmalarını amaçlamaktadır.

Bu fırsat ile yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında eğitim süreleri boyunca; bir yükseköğretim kurumunda 3-12 ay süre ile öğrenim, ayrıca yükseköğretim kurumu, enstitü, diğer resmi kurumlar, laboratuvarlar, merkezler ve ticari kimliği bulunan özel firmalarda 2-12 ay staj yapma imkanı sunmaktadır.

Üniversitemiz; toplam 11 Avrupa Ülkesinde 30 üniversite ile Erasmus + işbirliği anlaşması yapmıştır. Bu anlaşmalara staj hareketliliği de dahildir. Ayrıca staj hareketliliği için özel firmalarla anlaşma yapmaya gerek olmadığı gibi kabul mektubu yeterlidir. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler birinci sınıftan itibaren başvuru yapabilir, ancak ikinci sınıfta faaliyete katılabilirler. Birinci sınıfın ikinci dönemi bittikten sonraki tatil döneminde staj yapabilirler.

Değişim Programı + Partner Kurumlar

Almanya

    >>JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITAET GIESSEN
    >>HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DES SAARLANDES
    >>JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT WURZBURG
    >>PADAGOGISCHE HOCHSCHULE LUDWIGSBURG
    >>BERLIN FREIE UNIVERSITY

Bulgaristan

    >>NEW BULGARIAN UNIVERSITY
    >>VARNA UNIVERSITYY

Fransa

    >>UNIVERSITE DE MONTPELLIER
    >>UNIVERSITY OF LILLE

Letonya

    >>DAUGAVPILS MEDICAL COLLEGE

Macaristan

    >>DEBRECENI EGYETEM
    >>NYUGAT-MAGYARORSZAGI EGYETEM

Polonya

    >>UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO PRZYRODNICZY IM JANA I JEDRZEJA SNIADECKICH W BYDGOSZCZYN
    >>SLASKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH
    >>UNIWERSYTET OPOLSKI
    >>UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
    >>UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU
    >>UNIWERSYTET LODZKI
    >>WYZSZA SZKOLA GOSPODARKİ EUROREGİONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JOZEFOWİE
    >>UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
    >>NİCOLAUS COPERNİCUS UNIVERSITY

Romanya

    >>UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA
    >>UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Çek Cumhuruiyeti

    >>CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE
    >>UNIVERZITA TOMASE BATI VE ZLINE

İspanya

    >>UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Portakiz

PORTO ESCOLA

İtalya

    >>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA
    >>UNIVERSITA DI PISA
    >>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI