Üniversitemiz içerisinde her türlü sosyal, kültürel, barınma ve spor ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanlar mevcuttur.

Bunun yanı sıra üniversitemizin değişik birimleri ve öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen etkinlikler ( konserler, kurslar, sergiler konferanslar, paneller, sempozyumlar, seminerler, gösteriler, şiir ve müzik dinletiler, geziler) öğrencilerin ders dışı zamanlarının değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Öğrenci etkinliklerinin düzenlenmesi amacı ile oluşturulan öğrenci topluluklarımıza tüm öğrencilerimiz üye olabilmekte ve çalışmalarına katılabilmektedirler.

Üniversitemiz İçerisinde Sunulan Hizmetler;

    >>Beslenme Hizmetleri

    >>Spor ve Aktiviteler

    >>Öğrenci Klüpleri

    >>Sağlık Hizmetleri

    >>Engelli Öğrenci Birimi

    >>Yurtlar